Sheoak Hunter

Sheoak Hunter

A beautiful Sheoak handle graces this hunter with 440C blade and 416 guard.